Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Erasmus Mundus 2011

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Erasmus Mundus για το 2011 στην ιστοσελίδα:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php

Το Erasmus Mundus είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας και κινητικότητας στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της ποιότητας της Ευρωπαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης και στην προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους και πολιτισμούς διαμέσου της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της δυνατότητας διεθνούς συνεργασίας των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης των τρίτων χωρών με την αύξηση της κινητικότητας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών αυτών.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αφορά και τις τρεις Δράσεις του προγράμματος:

Δράση 1: Κοινά Προγράμματα Erasmus Mundus (Joint Programmes)

  • Δράση 1A: Erasmus Mundus Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Master’s (EMMC)
  • Δράση 1B: Erasmus Mundus Κοινά Προγράμματα επιπέδου Διδακτορικού (EMJD)

Δράση 2: Erasmus Mundus Συνεργασίες

  • Δράση 2 – STRAND 1: Συνεργασίες με χώρες που καλύπτονται από το European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), το Development Cooperation Instrument (DCI), το European Development Fund (EDF) και το Instrument for Preaccession Assistance (IPA). Μερικές χώρες, ανάμεσα σε άλλες, που καλύπτονται από τα προαναφερθέντα προγράμματα (τέως External Cooperation Window) είναι οι Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, οι χώρες νότια της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και χώρες όπως η Υεμένη, το Ιράν και το Ιράκ
  • Δράση 2 – STRAND 2: Συνεργασίες με χώρες και περιοχές που καλύπτονται από το Industrialised Countries Instrument (ICI) όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Δημοκρατία της Κορέας.

Δράση 3: Προώθηση της Ευρωπαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης

  • Προγράμματα που ενδυναμώνουν την Ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής ανώτερης εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 29 Απριλίου 2011.

Tags: No tags

Comments are closed.