Νέες σχολικές Αργίες για την Μέση Εκπαίδευση

Η εισαγωγή του θεσμού των δύο τετραμήνων στην Μέση Εκπαίδευση έχει φέρει και δύο νέες αργίες για τους μαθητές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 21 και την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, οι μαθητές των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών δεν θα έχουν μαθήματα. Οι μαθητές θα έχουν την ευχέρεια να κάνουν επανάληψη των μαθημάτων του πρώτου τετραμήνου αλλά και να προετοιμαστούν για το επόμενο. 
 
Αντίθετα για τους καθηγητές οι δύο αυτές μέρες θα είναι εργάσιμες και θα αξιοποιηθούν για σκοπούς επιμόρφωσης. Συγκεκριμένα η επιτροπή διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα νέα αναλυτικά προγράμματα (ΝΑΠ) που απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές Γυμνασίων. Οι διευθύνσεις των σχολείων θα έχουν την ευθύνη για την οργάνωση και την επιλογή των θεμάτων για την αξιοποίηση των δύο ημερών που προσφέρονται για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Λυκείων.
Tags: No tags

Comments are closed.