Αιτήσεις για τα Προγράμματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Μαρτίου 2011.
 
Τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 είναι τα εξής:
 
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» 
 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα) με κατευθύνσεις: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Τραπεζική/Χρηματοοικονομική»
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
 
Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών
 
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία – Άξονας Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (Αυτοτελείς Θ.Ε. πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) 
 
Αναλυτική πληροφόρηση θα βρείτε εδώ.    
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά κάνοντας κλικ εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.