Κονδύλι €22,5 εκ. για Προώθηση Έρευνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έγκρινε κονδύλι ύψους €22,5 εκατ. για χρηματοδότηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η εν λόγω απόφαση του ΙΠΕ κάνει λόγω για €15,5 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν μέσω νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και θα ανακοινωθούν από το Ίδρυμα εντός του τρέχοντος μηνός. Επίσης θα προσφερθούν €7 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση πέραν των 50 ερευνητικών προτάσεων που είχαν καταταχθεί ως επιλέξιμες κατά την πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων του ΙΠΕ.
 
Το ΙΠΕ σε σχετική ανακοίνωση του καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προσκλήσεων να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν νέες προσκλήσεις και να υποβάλουν προτάσεις για εκπόνηση υψηλού επιπέδου έργων. Οι περισσότερες από τις νέες προσκλήσεις του ΙΠΕ εντάσσονται στο επιχειρηματικό πρόγραμμα «Αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και τα έργα που θα εγκριθούν αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.
Tags: No tags

Comments are closed.