Θέσεις για το Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής, του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2011. Συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστημών Αγωγής προσφέρει τριάντα  (30)  θέσεις σε επίπεδο Μάστερ για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής.
 
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δημοτική ή στη Μέση Εκπαίδευση ή να είναι κάτοχοι πτυχίου που τους δίνει το δικαίωμα διορισμού και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους το Σχήμα και την/τις κατεύθυνση/κατευθύνσεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν:
  • ΣΧΗΜΑ Α (επιλογή μιας κατεύθυνσης) από τις ακόλουθες: (Θρησκευτική Παιδεία ή Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή Νηπιοσχολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής ή Διαπολιτισμική ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Ενιαία Εκπαίδευση ή Γλώσσα και Εκπαίδευση) 
  • ΣΧΗΜΑ Β (επιλογή δύο κατευθύνσεων) από τις ακόλουθες: (Θρησκευτική Παιδεία ή Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή Νηπιοσχολική Αγωγή ή Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής ή Διαπολιτισμική ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Ενιαία Εκπαίδευση ή Γλώσσα και Εκπαίδευση ή Μαθηματική Παιδεία ή Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες ή Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση ή Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία ή Εκπαιδευτική, Γνωστική και Εξελικτική Ψυχολογία)
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 22  892940, 22 892941, 22 892942. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου 2011 στην πιο κάτω διεύθυνση:
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Ταχ. Θυρίδα 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Tags: No tags

Comments are closed.