Σαράντα Θέσεις στα Μουσικά Λύκεια

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα διαθέσει σαράντα θέσεις στα δυο Μουσικά Λύκεια για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Το Μουσικό Σχολείο έκανε την εμφάνιση του το 2006 έχοντας ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της Μουσικής και να προετοιμαστούν κατάλληλα, χωρίς να υστερούν στη γενική παιδεία. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή μουσικής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων μουσικών οργάνων, βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού. 
 
Το Μουσικό Λύκειο λειτουργεί στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία και στο Λανίτειο Λύκειο Α’ στη Λεμεσό με τη μορφή του ολοήμερου σχολείου, καθώς οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρωινού Λυκείου και στη συνέχεια το ειδικό πρόγραμμα του Μουσικού τέσσερα απογεύματα τη βδομάδα. Το διδακτικό προσωπικό, αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές στους τομείς διδασκαλίας όλων των οργάνων, των θεωρητικών αλλά και της βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. 
 
Οι μαθητές, 20 για κάθε σχολείο, θα επιλεγούν με γραπτές εξετάσεις στη θεωρία, με πρακτική εξέταση σε ένα τουλάχιστον μουσικό όργανο και με συνέντευξη από ειδική επιτροπή. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μαθητές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Μαΐου 2011.
Tags: No tags

Comments are closed.