Υποβολή αιτήσεων στo Πανεπιστήμιο Κύπρου με βάση τις εξετάσεις IGCSE/GCE

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (Σεπτέμβριος 2011),  για Κύπριους με Διπλή Υπηκοότητα,  Κύπριους που ανήκουν στις τρείς θρησκευτικές ομάδες (Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων) και Ξένους Υπηκόους με βάση τις εξετάσεις IGCSE/GCE ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις καθώς επίσης και για Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς που είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου διαμένουν.
 
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, μπορούν να υποβληθούν στην ΥΣΦΜ από σήμερα Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011 μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011, η ώρα 2.00μμ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και όλες τις σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία της ΥΣΦΜ, Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ανακοινώσεις καθώς και τηλεφωνικώς στο 2289 4021.
Tags: No tags

Comments are closed.