Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας προκηρύσσει τη χορήγηση δύο προγραμμάτων υποτροφιών σε Κύπριους για: (α) προπτυχιακές σπουδές και (β) έρευνα, στην Ιαπωνία το 2012. 
 
Για λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας. Τελευταία προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2011. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα φτάσουν ταχυδρομικά μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτό παρέχονται από το Μορφωτικό Τμήμα της Ιαπωνικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Εθν. Αντιστάσεως 46, Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: +302106709902, e-mail: jpnembgr@hol.gr.
Tags: No tags

Comments are closed.