Αναγνώριση Πτυχίων και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Ηλεκτρονικών ΑΤΕΙ Αθηνών

Παρακάτω δημοσιεύεται αυτούσια η επιστολή που μας έχει σταλεί για δημοσίευση από τον εκπρόσωπο αποφοίτων του τμήματος Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ Αθηνών Θεόδουλο Χριστοφή.
 
Την τετάρτη 1η Ιουνίου θα  πραγματοποιηθεί συνάντηση στο γραφείο του Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης όπου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα για αναγνώριση των πτυχίων ΑΤΕΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ). Καλεσμένοι είναι ο Διευθυντής του Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ο πρόεδρος και διευθυντής του Ε.Τ.Ε.Κ καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος αποφοίτων του τμήματος Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ Αθηνών Θεόδουλος Χριστοφή.
 
Τα ζητήματα που θέτουμε είναι:
  1. Ζητούμε από το ΕΤΕΚ να μας εγγράψει στα μητρώα του.
  2. Ζητούμε σαν εναλλακτική λύση της μη αναγνώρισης από το ΕΤΕΚ  ξεχωριστού Συμβουλίου εξέτασης της επαγγελματικής μας αναγνώρισης από την κυπριακή βουλή για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα με κλίμακα Α8 και άνω και χωρίς να κλίνει το επάγγελμα  με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι πρέπει να είμαστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΤΕΚ .
  3. Από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα της ΕΕ και δεν έχει ρυθμισμένο επαγγελματικό πλαίσιο οφείλει να μας αναγνωρίσει τα πτυχία και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα από την χώρα όπου σπουδάσαμε και να μας επιτρέψει στην άσκηση επαγγέλματος όπως είναι η Ελληνική νομοθεσία.
  4. Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Υπουργείο Παιδείας μας οδηγεί τυφλά μέσω του θεσμού τον εισαγωγικών εξετάσεων σε ένα μέλλον χωρίς αντίκρισμα, επίσης υπάρχει  έλλειψη συμβούλων από τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές.
  5. Η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε υπό την ιδιότητα του κατεπείγοντος, πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για ισότιμη συμμετοχή στη δημόσια εκπαίδευση των πτυχιούχων δασκάλων και νηπιαγωγών των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ενώ τα ΑΤΕΙ από τη στιγμή που είναι 4ετους φοίτησης και το τμήμα Ηλεκτρονικής δεν υπάρχει σε πανεπιστήμιο ΜΟΝΟ στο ΑΤΕΙ δεν γίνετε καμιά απολύτως πρόνοια, κατεπείγουσα ή μη, στις ειδικότητες των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.
Tags: No tags

Comments are closed.