Μόνο τα μέλη του ΕΤΕΚ μπορούν να ασκούν Μηχανική

Προ καιρού το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ αποφάσισε να προάγει δύο υπαλλήλους του σε θέσεις με καθήκοντα μηχανικού χωρίς να λάβει υπόψη ότι δεν ήταν πτυχιούχοι της συγκεκριμένης επιστήμης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ημικρατικό κανάλι να μπλεχτεί σε δικαστηριακές περιπέτειες που τέλος στις οποίες έδωσε η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι κακώς έδρασε το κανάλι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συνάμα δικαίωσε το ΕΤΕΚ που επέμεινε μέχρι τέλους ότι για να ασκήσει κάποιος τη μηχανική επιστήμη θα πρέπει να είναι μέλος του και να έχει ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.     

Η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική αφού πλέον όλα τα σχέδια υπηρεσίας στη Δημόσια Υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα πρέπει να προβλέπουν για την άσκηση επαγγέλματος σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης, εγγραφή στο μητρώο του ΕΤΕΚ και ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος, διαφορετικά είναι παράνομα. 

Η Ολομέλεια του Ανώτατου έκρινε ότι το ΕΤΕΚ είχε έννομο συμφέρον για την προσβολή της πράξης προαγωγής του καναλιού έστω και αν το ίδιο δεν ήταν μέρος σε αυτή τη διαδικασία.

Tags: No tags

Comments are closed.