Η Αυξητική τάση της Ανεργίας συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011, έφτασε τα 26.483 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμβριο 2011 αυξήθηκε στα 29.931 πρόσωπα σε σύγκριση με 28.574 τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 5.812 προσώπων ή 28,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.524 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.101), της μεταποίησης (αύξηση 677), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 485), της εκπαίδευσης (αύξηση 384), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 270), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 707 ανέργων.
Tags: No tags

Comments are closed.