Υποτροφίες Δήμου Καραβά 2011 – 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υποτροφιών του Δήμου Καραβά, δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό υποτροφιών υπό μορφή ετήσιας χορηγίας για πρωτοετείς φοιτητές  που παρακολουθούν μαθήματα σε κολλέγια, ανώτερες σχολές ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.  Το ταμείο Υποτροφιών του Δήμου Καραβά ιδρύθηκε με τη γενναιόδωρη εισφορά ύψους 300,000 ευρώ από το ζεύγος Νίκου και Ελπίδα Σιακόλα. Με βάση και επιθυμία του ζεύγους Νίκου και Ελπίδα Σιακόλα το ταμείο Υποτροφιών θα βοηθά με συμβολικές χορηγίες παιδιά Καραβιωτών που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους στα γράμματα και θα έχουν εξαίρετο χαρακτήρα.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :
  • Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και δημότες Καραβά ή τουλάχιστον ένας από τους γονείς τους να είναι δημότης Καραβά, εγγεγραμμένος στον επίσημο εκλογικό κατάλογο της Κυβέρνησης. Υποψήφιοι μπορεί επίσης να είναι όσοι κατάγονται από τα περίχωρα του Καραβά, Ελιά, Φτέρυχα, Παλιόσοφος, Μότιδες με την προϋπόθεση να είναι εκλογείς Επαρχίας Κερύνειας ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους να είναι εκλογέας Κερύνειας.
  • Αριστοι στο ήθος και στο χαρακτήρα
  • Απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με επίδοση άριστα πάνω από το 18 1/2.
  • Να φοιτούν στο πρώτο έτος σπουδών σε αναγνωρισμένο Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
Το ποσό και ο αριθμός των χορηγιών θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων που θα πληρούν τα προσόντα, με βάση κριτήρια που θα ορίζει η επιτροπή παραχώρησης των υποτροφιών.
 
Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικά έντυπα (κάντε κλικ εδώ) και να επισυναφθούν σ’ αυτά όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν τα έντυπα, από το γραφείο του Δήμου Καραβά τηλ. 22-516937 και να φθάσουν το αργότερο μέχρι την 15ην Δεκεμβρίου 2011 στη διεύθυνση : Γραμματεία Ταμείου Υποτροφιών Δήμου Καραβά, Μιλήτου 2, 2028 Στρόβολος.
Tags: No tags

Comments are closed.