Επιλογή Ενιαίου Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

Οι μαθητές των γυμνασίων βρίσκονται στο στάδιο που πρέπει να πάρουν μία πολύ σημαντική απόφαση για την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία. Μέσα στις επιλογές τους βρίσκονται φυσικά το Ενιαίο Λύκειο και οι Τεχνικές Σχολές, που είναι οι πιο βασικές επιλογές, ως επίσης και το Σύστημα Μαθητείας, τα ιδιωτικά σχολεία, το Μουσικό ή Αθλητικό Λύκειο.
 
Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο Παιδείας έχεις δώσει οδηγίες στους σύμβουλους καθηγητές οι οποίοι με την σειρά τους αναμένεται να οργανώσουν ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλα τα Γυμνάσια. Το εν λόγω Υπουργείο καλεί τους συμβούλους να τονίσουν, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη των τεχνικών, επαγγελματικών και άλλων κλάδων εξειδίκευσης που επιβάλλει η νέα τεχνολογία και οι δομικές αναδιαρθρώσεις στην οικονομία και την παραγωγή. Επίσης προσθέτει, ότι οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και μπορούν ταυτόχρονα να οδηγήσουν σε ανώτερες ή και ανώτατες σπουδές.
Tags: No tags

Comments are closed.