Τι χρειάζεται η Αγορά Εργασίας

Τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος, η Τράπεζα Κύπρου διοργάνωσε την Έκθεση Επαγγελμάτων στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λευκωσία, το περασμένο σαββατοκύριακο 19 & 20 Νοεμβρίου. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν μεγάλη γιατί οι γονείς αλλά και οι μαθητές έχουν την ανάγκη για να ενημερωθούν για την φύση των επαγγελμάτων αλλά και τις προοπτικές τους.  
 
Ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, με στόχο την συνεχή ενημέρωση για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας της Κύπρου και των επαγγελμάτων, είχα επισκεφτείς την έκθεση και συνομίλησα με αρκετά μέλη των επαγγελματικών συνδέσμων τα οποία ελάμβαναν μέρος σε αυτή. Πρωτίστως με ενδιέφερε να μάθω για τις προοπτικές εργοδότησης του κάθε επαγγέλματος.
 
Από τις συνομιλίες αυτές εξάγονται τα εξής συμπεράσματα. Μερικά επαγγέλματα τείνουν να έχουν προοπτικές εργοδότησης όπως είναι ο κλάδος των λογιστών και των δικηγόρων. Από την άλλη ο δημόσιος τομέας δεν προσφέρει τις ανάλογες προοπτικές αφού στόχος της παρούσας κυβέρνησης αλλά και πολύ πιθανών και των επόμενων κυβερνήσεων, είναι η σταδιακή μείωση του κρατικού μισθολογίου. 
 
Αρκετοί συνομιλητές αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι μπορεί αρκετά επαγγέλματα να θεωρούνται κορεσμένα για εργοδότηση στο δημόσιο τομέα αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, εντούτοις υπάρχει χώρος για νέους οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αυτοεργαζόμενοι ή ακόμη και δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση. Σε αυτά τα επαγγέλματα συμπεριλαμβάνονται οι τοπογράφοι, οι μεταφραστές, οι λογοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές κ.α. Η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από νέα μυαλά με γνώσεις τα οποία θέλουν να καινοτομήσουν. 
 
Άριστος Κωνσταντίνου
Tags: No tags

Comments are closed.