Έγκριση Προγράμματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick με ανακοίνωση του αναφέρει ότι το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, ενέκρινε το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του, που λειτουργεί από το 2007 και οδηγεί στη λήψη πτυχίου Γενικής Νοσηλευτικής ,όπως προβλέπουν η Νομοθεσία της Κύπρου για τη Νοσηλευτική και η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά με την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου ,το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ως προς το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια και την αναλογία θεωρητικής/πρακτικής άσκησης. Είναι επίσης σύμφωνο με τις ελάχιστες προϋποθέσεις, που θέτουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη νοσηλευτική Εκπαίδευση. Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, αναφέρει η ανακοίνωση, είναι το αρμόδιο όργανο για την πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής.
Tags: No tags

Comments are closed.