Εσπερινή Τεχνική Σχολή και στη Λεμεσό

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της λειτουργίας της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής και στη Λεμεσό. Μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο μία στη Λευκωσία. Στόχος της Σχολής είναι να δώσει την ευκαιρία στα άτομα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κανονική φοίτηση τους σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν το απολυτήριο τους.  
 
Η Εσπερινή Τεχνική Σχολή λειτουργεί μόνο τις απογευματινές ώρες και αυτό γιατί απευθύνεται σε ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν μεν το σχολείο όταν ήταν έφηβοι, αλλά που εργάζονται σε διάφορα επαγγέλματα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια και το οποίο απονέμει απολυτήριο σε όσους θα το ολοκληρώσουν με επιτυχία, αντίστοιχο του απολυτηρίου που θα αποκτούσαν εάν φοιτούσαν στην πρωινή Τεχνική Σχολή. 
 
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που υπάρχουν, υπολογίζεται ότι περί τα μέσα Ιανουαρίου, η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού θα αρχίσει τη λειτουργία της, με τους πρώτους της μαθητές να μπαίνουν σε ρυθμούς φοίτησης άμεσα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (τηλέφωνα 22447354 & 22447353), ούτως ώστε οι αρμόδιοι να έχουν τον αριθμό των μαθητών για να μπορέσει η Σχολή να λειτουργήσει. Να σημειωθεί ότι η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού θα αρχίσει τη λειτουργία της προσφέροντας τέσσερις κλάδους: Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Οικοδομικά και Ξενοδοχειακά, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η προσφορά κι άλλων κλάδων φοίτησης, εάν υπάρξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.
Tags: No tags

Comments are closed.