Στο 9.3% η Ανεργία τον Δεκέμβριο 2011

Τα σημερινά στοιχεία της Eurostat έχουν δείξει το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας στην Κύπρο, η οποία με τον δεύτερο ταχύτερο ρυθμό αύξησης μετά την Ελλάδα, έφτασε στο 9,3% το Δεκέμβριο του 2011, το χειρότερο έτος στην αγορά εργασίας από το 1974. Δυστυχώς το 2012 ξεκινά με πολύ άσχημους οιωνούς αφού η τάση των απολύσεων του τελευταίου τριμήνου όχι μόνο δεν λέει να σταματήσει αλλά αναμένεται να συνεχιστεί μέχρις ότου ανακάμψει η οικονομία.
 
Σύμφωνα λοιπών με νέα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 9,3% έναντι 9% το Νοέμβριο του ιδίου έτους και 6,1% το Δεκέμβριο του 2010. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενα δημοσιεύματα μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι νέοι, αφού το ποσοστό των νέων ανέργων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 25,8%. Το ποσοστό των ανέργων ανδρών στην Κύπρο ανήλθε το Δεκέμβριο του 2011 στο 9,5% από 9,2% το Νοέμβριο, ενώ των γυναικών στο 9,1% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα. 
 
Σε αντίθεση με την Κύπρο, σε ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα αφού το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε στην ΕΕ στο 9,9% το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο και στην ευρωζώνη στο 10,4% και στους δύο μήνες. Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα 23,8 εκ. στο σύνολο της ΕΕ με τα 16,5 εκ. στην ευρωζώνη. Η τριάδα με τα μικρότερα ποσοστά συμπεριλαμβάνει την Αυστρία (4,1%), την Ολλανδία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (5,2%). Αντίθετα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Ισπανία (22,9%), η Ελλάδα (19,2% τον Οκτώβριο 2011) και η Λιθουανία (15,3% τρίτο τρίμηνο 2011).
Tags: No tags

Comments are closed.