Μεταπτυχιακά Προγράμματα Χρηματοοικονομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα Χρηματοοικονομικής για το Σεπτέμβριο, 2012: Μάστερ/MSc (25 θέσεις) και Διδακτορικό/PhD (5 θέσεις). Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες της Χρηματοοικονομικής έχουν κατατάξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ των κορυφαίων 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
 
To Μάστερ Χρηματοοικονομικής απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Διοίκησης και Οικονομικών, Πολυτεχνικών σχολών, Μαθηματικών, Στατιστικής, κ.ά.  Αριθμός υποτροφιών διατίθεται σε ανταγωνιστικό επίπεδο.  Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου, 2012 στο: Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, Τ.Κ. 20537, 1678 Λευκωσία.
 
Η αίτηση θα περιλαμβάνει α) βιογραφικό σημείωμα, β) φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης, γ) αναλυτική βαθμολογία, δ) σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων.  
 
Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 22-893636/3650/3605.
Tags: No tags

Comments are closed.