Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα: Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρο θα προσφέρει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας.
 
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κυρίως για στελέχη του ευρύτερου τομέα της υγείας, με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Προσφέρεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα πολιτικής υγείας σε Ελλάδα & Κύπρο.
 
Απευθύνεται κυρίως σε:
  • Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Σχολών/Τμημάτων συναφών με το περιεχόμενο του προγράμματος.
  • Στελέχη Μονάδων Υγείας, Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Ασφάλισης και Υγείας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Άλλους πτυχιούχους με ενδιαφέροντα σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής υγείας.
Η γλώσσας διδασκαλίας είναι η Ελληνικά και το σύνολο των διδάκτρων για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται σε €5.400. Η περίοδος των αιτήσεων λήγει στις 15 Μαρτίου 2012. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Tags: No tags

Comments are closed.