Αιτήσεις για Παγκύπριες Εξετάσεις 2012

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2012 θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν σε όλα τα Δημόσια Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. 
 
Δείγματα των εντύπων αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2012, είναι διαθέσιμα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και διατίθενται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και επτά εργάσιμες ημέρες, από σήμερα Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012.
 
Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων θα λειτουργούν από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. και θα στελεχώνονται από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της καταχώρησης των ατομικών στοιχείων και των επιλογών των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Tags: No tags

Comments are closed.