Αιτήσεις για Φοιτητική Χορηγία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012

Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοινώσε ότι τα έντυπα αίτησης της φοιτητικής χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011/2012 είναι στην διάθεση του κοινού. Τα έντυπα αίτησης για τη φοιτητική χορηγία διατίθενται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονοµικών,  τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεµεσό, Αµµόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι.
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του σχετικού Νόµου που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, η φοιτητική χορηγία θα παραχωρείται µε βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριµένα,  σύµφωνα  µε τη νέα νοµοθεσία,  για να έχει η οικογένεια δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία πρέπει το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα που απέκτησε κατά το 2011, να  µην υπερβαίνει τις €100.000  όταν αυτή έχει ένα ή δύο τέκνα. Για τις οικογένειες  µε περισσότερα από δύο τέκνα, το µέγιστο όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. 
 
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήµατος. Παράλληλα, για να έχει δικαίωµα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών της στοιχείων, να µην υπερβαίνει το €1.200.000. Αιτήσεις από τους δικαιούχους µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την 31η Αυγούστου 2012.
Tags: No tags

Comments are closed.