Μαθητικός Διαγωνισμός

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσουν το Διαγωνισμό «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2008 – 2009» που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» του ΙΠΕ.

Ομάδες αποτελούμενες από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή για υλοποίηση κατασκευών για διεκδίκηση τιμητικών διακρίσεων και χρηματικών βραβείων. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, και θα πρέπει να υποβληθούν στο ΙΠΕ μέχρι την 12 Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Tags: No tags

Comments are closed.