Όλο και Περισσότεροι Μαθαίνουν Ισπανικά

Φαίνεται τα τελευταία χρόνια μία διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των Κύπριων μαθητών Β’ Λυκείου όσον αφορά την επιλογή μάθησης ξένων γλωσσών, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Τα Ισπανικά κερδίζουν έδαφος έναντι των Αγγλικών που παραμένουν ως η πιο δημοφιλέστερη γλώσσα, αλλά και των Γαλλικών που κατείχε την δεύτερη γλώσσα και με την πάροδο των χρόνων έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από τα Ιταλικά και τα Ισπανικά. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση ζήτησης της Τουρκικής γλώσσας που ανήλθε σχεδόν στο 8% εν σχέση με 1% το 2003. Να αναφέρουμε εδώ ότι όλοι οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου είναι υποχρεωμένοι να διαλέξουν δύο ξένες γλώσσες από σύνολο εφτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ωρολογίου προγράμματος. Ο πιο κάτω πίνακας απεικονίζει τις φετινές επιλογές των μαθητών.
 

Μάθημα
Αριθμός Παιδιών
Ποσοστό
Περσινό Ποσοστό
Αγγλικά
4568
62,96%
66,71%
Γαλλικά
918
12,65%
16,21%
Γερμανικά
204
2,81%
2,78%
Ιταλικά
3774
52,02%
56,57%
Ισπανικά
2224
30,65%
22,31%
Ρωσικά
254
3,50%
2,31%
Τουρκικά
563
7,76%
7,45%
Tags: No tags

Comments are closed.