Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Ως ένα από τους στόχους της φετινής σχολικής χρονιάς που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είναι και η προαγωγή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Βάση εγκύκλιου που απέστειλε σε όλα τα σχολεία το Υπουργείο, για την υλοποίηση του στόχου αυτού προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις όπως:

  • Σχολική έκθεση με δημιουργίες μαθητών με θέμα «Δημιουργικότητα και Καινοτομία». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 8 μέχρι τις 12 Απριλίου στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα μαθητών που διακρίνονται για τη δημιουργικότητα τους όπως επίσης και έργα εκπαιδευτικών που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους. Η έκθεση θα είναι ανοικτή για όλους.
  • Επισκέψεις μαθητών σε εφευρέτες και ερευνητικά κέντρα. Αυτό το βήμα έχει ως στόχο την γνωριμία των μαθητών με καινοτόμους δημιουργούς και εφευρέτες το οποίο θα υλοποιηθεί με επισκέψεις καινοτόμων δημιουργών και εφευρετών στα σχολεία αλλά και επισκέψεις μαθητών στα εργαστήριά τους.
  • Καθιέρωση ημέρας δημιουργικότητας. Η 26η Φεβρουαρίου 2009 έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως η «Ημέρας Δημιουργικότητας». Η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει ότι είναι στην υπευθυνότητα του κάθε σχολείου να καταρτίσει πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί τη μέρα αυτή ώστε να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Tags: No tags

Comments are closed.