Υπάλληλοι με Δεξιότητες

Η δυνατότητα απόκτησης όσων περισσότερων δεξιοτήτων, θα δώσει περισσότερες πιθανότητες εργοδότησης στον τομέα των υπηρεσιών. Και αυτό αναφέρεται σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωση και σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, ότι τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους στους “27”, θα απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως, τις ασφαλίσεις, την ιατρική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και την εκπαίδευση.

Επίσης η έκθεση δεικνύει ότι όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλές άλλες δεξιότητες, παράλληλα με γενικές γνώσεις και ικανότητες ανάλυσης, επικοινωνίας, χειρισμού των ηλεκτρονικών μέσων και ομαδικής εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για ορισμένες θέσεις που απαιτούν λίγες ή και ελάχιστες δεξιότητες.

Η έκθεσης αυτή εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για ενημέρωση και προετοιμασίας των εργαζομένων για τις δουλειές του αύριο, καθώς και αντιμετώπισης ορισμένων από τα σημερινά προβλήματα. Προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν αρκετές βιομηχανίες δυσκολίες στην κάλυψη ορισμένων θέσεων εργασίας, επειδή απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες.  Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι με αρκετά προσόντα κάνουν χαμηλότερου επιπέδου εργασία, αποδεικνύει ότι οι γνώσεις δεν είναι πάντα χρησιμότερες από τις δεξιότητες. Επιπρόσθετα στην έκθεση, υπολογίζεται ότι μεταξύ 2009 και 2020 θα δημιουργηθούν περίπου 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και άλλες 80 εκατομμύρια θέσεις θα δημιουργηθούν από την μετάβαση ενεργού πληθυσμού στην σύνταξη.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.