Σπουδές στην Αμερική με Υποτροφίες

Ο οργανισμός Fulbright αποδέχεται αιτήσεις για τις υποτροφίες που μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα Cyprus America Scholarship Program (CASP) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Επιπλέον, θα αποδέχεται αιτήσεις για υποτροφίες διδακτορικών σπουδών, στα καλύτερα ιδρύματα των ΗΠΑ στην επιστήμη, στην τεχνολογία ή τη μηχανολογία. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για επαγγελματικές σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Tags: No tags

Comments are closed.