Όλο και Λιγότεροι Μαθητές στα Δημόσια Σχολεία

Είναι γεγονός ότι χρόνο με χρόνο τα δημόσια σχολεία χάνουν έδαφος έναντι των ιδιωτικών και αυτό γιατί ολοένα και περισσότεροι προτιμούν την αγορά ιδιωτικής φοίτησης. 10769 μαθητές, επέλεξαν να φοιτήσουν στη φετινή σχολική χρονιά σε ιδιωτικά σχολεία και ο αριθμός αυτός έχει διπλασιαστεί εν σχέση με το 1997 όπου ο αριθμός ανερχόταν στις 6000 παιδιά. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, το φαινόμενο αυτό άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο εμφανές με την λειτουργία του Ενιαίου Λυκείου, όπως ισχυρίζονται οι παλαιότεροι σε χρόνια υπηρεσίας διδάσκοντες των δημοσίων σχολείων. Μια άλλη εξήγηση είναι και το γεγονός της αύξησης των αλλοδαπών παιδιών, των οποίων οι γονείς προτιμούν κάποιο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Είναι γεγονός πάντως, ότι είναι αρκετά μεγάλη η ζήτηση των Κύπριων μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία δίδοντας εισαγωγικές εξετάσεις για να περάσουν, που σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται λίστες επιλαχόντων. Πιο κάτω θα βρείτε αναλυτικό πίνακα με τα συγκριτικά ποσοστά των δημοσίων έναντι των ιδιωτικών σχολείων.
 

Σχολική Χρονιά
Ποσοστό Δημοσίων Σχολείων
Ποσοστό Ιδιωτικών Σχολείων
1997/ 1998
90,14%
9,86%
1998/ 1999
89,80%
10,20%
1999/ 2000
89,76%
10,24%
2000/ 2001
89,17%
10,83%
2001/ 2002
88,57%
11,43%
2002/ 2003
87,96%
12,04%
2003/ 2004
87,48%
12,52%
2004/ 2005
86,74%
13,26%
2005/ 2006
86,38%
13,62%
2006/ 2007
85,80%
14,20%
2007/ 2008
84,85%
15,15%
2008/ 2009
83,25%
16,75%
Tags: No tags

Comments are closed.