Διαδικτυακοί Θησαυροί Γνώσεων

Ο διαδικτυακός χώρος είναι τόσο μεγάλος που μπορεί κάποιος να βρει απεριόριστες πληροφορίες. Κάποιες από αυτές είναι αχρείαστες, αλλά κάποιες είναι πραγματικά θησαυροί. Αφορμή του άρθρου αυτού ήταν χθεσινό άρθρο της εφημερίδας Πολίτης που αναφερόταν σε μερικές ιστοσελίδες χαρακτηρίζοντας τες πραγματικούς θησαυρούς. Μετά από ένα έλεγχο που έχουμε κάνει στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με την εν λόγο εφημερίδα, και επίσης δεν μπορούμε να μην τις μοιραστούμε μαζί σας. 

Open Learn – Learning Space (http://openlearn.open.ac.uk)

Το "Learning Space" ανήκει Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας και περιλαμβάνει φόρουμ συζητήσεων, ασκήσεις, προτιμήσεις χρήστη, εκτύπωση, RSS, online chat με άλλους χρήστες και τα συναφή.

ConneXions (http://cnx.org)

Το ConneXions δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν ανεξάρτητα μαθήματα, διαλέξεις, σχεδιαγράμματα κλπ. Στην συνέχεια όλα αυτά οργανώνονται σε κατηγορίες και διαθέτονται δωρεάν στους χρήστες διαδικτύου.

MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu)

Το MIT OpenCourseWare αποτελεί μια πρωτοβουλία του Massachusetts Institute of Technology (MIT), που στόχο έχει να δημοσιεύσει στο διαδίκτυο όλο το εκπαιδευτικό υλικό πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, ελεύθερα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε.

Project Gutenberg (www.gutenberg.org)

Το Project Gutenberg περιλαμβάνει περισσότερα από 27.000 βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή και σε διάφορες γλώσσες, που μπορείτε να τα κατεβάσετε ελεύθερα.

Βικιεπιστήμιο (http://el.wikiversity.org)

Το Βικιεπιστήμιο είναι μια κοινότητα για τη δημιουργία και τη χρήση ελεύθερου υλικού μαθήσεως και δραστηριοτήτων στην αγγλική και ελληνική γλώσσα αντίστοιχα.
 

Tags: No tags

Comments are closed.