Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας», προκηρύσσει τον Διαγωνισμό «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2008 – 2009». Καλούνται προπτυχιακοί (σε οποιοδήποτε έτος των σπουδών τους) και μεταπτυχιακοί φοιτητές (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες) που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους κανόνες συμμετοχής να υποβάλουν εργασίες αναφορικά με επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά επιτεύγματά τους, για τη διεκδίκηση τιμητικών διακρίσεων και χρηματικών βραβείων. Η τελευταία μέρα υποβολή των ερευνητικών εργασιών είναι η 29η Μαΐου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής αίτησης κοιτάξτε εδώ.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.