Στα Δημόσια Πανεπιστήμια με GCE

Και ενώ το θέμα εισδοχής φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια με κριτήριο διεθνείς εξετάσεις φαινόταν ότι θα επανεμφανιζόταν την επόμενη χρονιά, τελικά η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου τάραξε τα νερά. Συγκεκριμένα η Σύγκλητος πήρε δύο σοβαρές αποφάσεις. Αφενός αποφάσισε να προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα μελετήσει ένα νέο σύστημα εισδοχής στα δημόσια Πανεπιστήμια, ούτως ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί η λυκειακή εκπαίδευση από την προετοιμασία για εισδοχή σε αυτά. Και αφετέρου θα δεχτεί φοιτητές με κριτήριο διεθνείς εξετάσεις σε ποσοστό 3% με αιτιολογία ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για περαιτέρω αναστολή της περσινής απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, έντυπα αιτήσεων και τις προϋποθέσεις εισδοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (τηλ. 22 89 4021) ή στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Αιτήσεις θα γίνονται δεχτές από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2009 μέχρι τη Παρασκευή 17η Ιουλίου 2009. 

Tags: No tags

Comments are closed.