Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2009

Η Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει αναρτήσει τις βαθμολογίες των υποψηφίων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2009. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τις βαθμολογίες τους με βάση τον κωδικό τους. Ο πίνακας παρουσιάζει τις βαθμολογίες με δύο δεκαδικά σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Επίσης αναγράφετε και ο κωδικός τους μαθήματος δίπλα από την βαθμολογία, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί από σχετικό πίνακα. Δείτε τον πίνακα με τις βαθμολογίες εδώ.  

Τα αποτελέσματα κρίνονται ως απογοητεύτηκα αφού σε αρκετά μαθήματα ο μέσος όρος είναι κάτω από τη βάση. Ο μέρος όρος των εξετάσεων Νέων Ελληνικών ήταν την περσινή χρονιά 9,76 και στη φετινή μειώθηκε στο 9,54, αφού σχεδόν οι μισοί και συγκεκριμένα 4653, βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση, από το σύνολο 9543 μαθητών και μαθητριών.

Tags: No tags

Comments are closed.