Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί

Παραδόθηκε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για το έτος 2007. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος που κάνει λόγο στα συμπεράσματα της έκθεσης,  υπηρετούσαν στη δημόσια εκπαίδευση12151 εκπαιδευτικοί, και οι υποψήφιοι στους πίνακες διοριστέων ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2008 στους 26946 σε σύγκριση με 25022 που ήταν έναν χρόνο προηγουμένως. Στον εν λόγο κατάλογο γράφτηκαν 2823 υποψήφιοι, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί ήταν μόνο 407. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι μακραίνει και ο κατάλογος διοριστέων της Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος έφτασε τους 3853 υποψηφίους και χωρίζετε σε 1677 δασκάλους, 1185 νηπιαγωγούς και 991 δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τους διορισμούς σε θέση αντικαταστάτη έχουν αυξηθεί αρκετά αν λάβουμε υπόψη ότι το 2001 οι διορισμοί ήταν 1708 και το 2007 έγιναν 3944 που κόστισαν περίπου €6,5 εκατομμύρια. Περίπου δυο στις τρεις αντικαταστάσεις αφορούν τη δημοτική εκπαίδευση, οι περισσότερες γίνονται για να καλύψουν άδεια ασθενείας και ακολουθούν κατά σειρά οι αντικαταστάσεις που έγιναν για να καλύψουν άδεια λοχείας.   

Το 2007 διενεργήθηκαν 554 προαγωγές διευθυντών με συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης προάγονται σε νεαρότερη ηλικία από ότι οι συνάδελφοι τους στη Μέση Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι βοηθοί διευθυντές σχολείων Δημοτικής προάγονται με μέσο όρο ηλικίας 39 χρόνια, ενώ οι βοηθοί διευθυντές Μέσης προάγονται με μέσο όρο ηλικίας 52 χρόνια. Παρόμοια κατάσταση συμβαίνει με τους διευθυντές σχολείων που προάγονται με μέσο όρο ηλικίας 51 και 56 ετών αντίστοιχα. Το γεγονός ότι οι καθηγητές γίνονται διευθυντές στα 56 τους, η ΕΕΥ υποδεικνύει ότι αυτό σημαίνει πως θα υπηρετήσουν στη θέση μόνο τέσσερα χρόνια με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα αυτής της κατάστασης. Ποσοστό 53,38% των προαχθέντων δεν είχαν κανένα πρόσθετο προσόν πέραν της αρχικής βασικής κατάρτισης. Επίσης πολύ περισσότεροι δάσκαλοι παρά καθηγητές έχουν μεταπτυχιακά προσόντα μάστερ ή είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων.   
 

Tags: No tags

Comments are closed.