Προσλήψεις 2009

Έρευνας η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και δημοσιεύετε σήμερα από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, αποκαλύπτει τις προθέσεις των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 να επιθυμούν σταθερό προσωπικό, συγκράτηση προσλήψεων και μικρή πρόθεση για απολύσεις.

Βλέποντας τις ερωτήσεις αναλυτικότερα, σε ερώτηση που αφορούσε την αύξηση ή μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, το 85% των επιχειρήσεων ότι θα διατηρήσει σταθερό το προσωπικό του, εν συγκρίσει με 72% που έδινε την ίδια απάντηση τον Ιούλιο, και 86% τον Νοέμβριο. 

Όσον αφορά την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, μόνο το 2% απάντησε θετικά σε σύγκριση με 11% που ανερχόταν τον Ιούλιο. Η τάση για νέες προσλήψεις, υποχώρησε στο 5% τον περασμένο Οκτώβριο από το 9% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Στην ερώτηση πρόθεσης των επιχειρήσεων για απολύσεις προσωπικού, το 9% απάντησαν θετικά, σε σύγκριση με 6% που ανερχόταν το ποσοστό κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο το ποσοστό διατηρήθηκε αναλλοίωτο. 

Αναφορικά με την κατηγορία των επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν θετικά στο ενδεχόμενο απολύσεων, πρωτιά έχουν οι εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών με 36%, ο κλάδος της βιομηχανίας με 7%, των εταιρειών με δραστηριότητες στο εμπόριο με 6%, ενώ το 4% αφορούσε επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών. Το 17% των επιχειρήσεων της ίδιας κατηγορίας, εργοδοτούν από 51 έως 500 άτομα, το 14% εργοδοτούν από 11 έως 50 πρόσωπα, ενώ το 6% εργοδοτούν από 11 έως 20 άτομα.

Ταυτότητα Έρευνας
Δείγμα: 1193 επιχειρήσεις
Κάλυψη: Παγκύπρια βάση, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας
Διεξαγωγή: 3 Δεκεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου 2008
Μέθοδος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις

Tags: No tags

Comments are closed.