Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας CyEC2009

Ο Διαγωνισμός  Επιχειρηματικότητας CyEC2009 διοργανώνεται  για 6η συνεχή χρονιά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βασικούς χορηγούς την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού και το Ίδρυμα Προώθησης Ερευνάς
 
Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας CyEC2009, είναι διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση μιας επιχείρησης στον τομέα της τεχνολογίας και  διεξάγεται με στόχο να ενθαρρύνει επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες τους σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις του αύριο. Ο Διαγωνισμός CyEC2009 είναι ανοικτός σε ομάδες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάποια καλή επιχειρηματική ιδέα που βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη πείρα σε ότι αφορά τη δημιουργία νέας επιχείρησης. Ένας από τους βασικούς στόχους του Διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεχή καθοδήγηση στην ετοιμασία του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου, το οποίο θα υποβάλουν για αξιολόγηση σε κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από έμπειρους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές.

Ο νικητής του Διαγωνισμού CyEC2009 θα βραβευτεί με χρηματικό ποσό αξίας €10.000, ο δεύτερος με €5.000 και ο τρίτος με €3.500.
 
Στο Εισαγωγικό Εργαστήρι θα επεξηγηθούν οι στόχοι και η διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού CyEC2009 και θα δοθούν κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερομένους για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλέφωνο +357 22892700 ή / και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εδώ.
 

Tags: No tags

Comments are closed.