Αφοσίωση Κυπρίων Εργαζομένων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της MASMI, διεθνούς οργανισμού ερευνών αγοράς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία δημοσιεύετε σήμερα από την εφημερίδα Πολίτης, ο βαθμός αφοσίωσης του προσωπικού των κυπριακών εταιρειών φθάνει στο 64%. Η εφημερίδα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Το 60% πιστώνει τους εργοδότες του για την ικανοποίηση των επαγγελματικών αναγκών και προσδοκιών του.
 • Το 56% ομολογεί ότι τυχόν αποχώρηση από την εταιρεία θα ανέτρεπε άρδην τη ζωή του.
 • Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων είναι "συναισθηματικά δεσμευμένοι" με την επιχείρηση-εργοδότη.
 • Ευνοϊκά σχόλια διατυπώνονται για το βαθμό εταιρικής εστίασης στον πελάτη, την οικονομική ισχύ της επιχείρησης, αλλά και το ρόλο της στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης.
 • Παρά το σχετικά ψηλό (60%) ποσοστό εκτίμησης των ικανοτήτων των διευθυντών, μόνο το 50% πιστεύει ότι του παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ μόλις το 32% θεωρεί αξιοκρατικές τις προαγωγές.
 • Ωστόσο, 47% διατυπώνει ικανοποίηση για τα επίπεδα απολαβών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού.
 • Ικανοποίηση για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δηλώνει το 80% των εργαζομένων.

Η έρευνα έλαβε χώρα σε επτά κράτη της Κεντροανατολικής Ευρώπης, ανάμεσα τους η Κύπρος και Σαουδική Αραβία, όπου στις τελευταίες δύο κατέληξε σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για το βαθμό αφοσίωσης του προσωπικού. Συγκεκριμένα, μόνο το 48% των εργαζομένων πιστεύουν ότι τυγχάνουν εκτίμησης και αναγνώρισης από τις εταιρείες τους, και αυτό οδηγεί στο σχετικά ψηλό ποσοστό του προσωπικού που έχει χαμηλό βαθμό αφοσίωσης προς τους εργοδότες του (30%) και ενώ μόνο το 43% δηλώνει ισχυρή δέσμευση.

Παράλληλα η ερευνά καταλήγει σε προτάσεις προς τους εργοδότες ως τέσσερις μορφές δράσεως:

 • Παροχή περισσότερων ευκαιριών για επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού.
 • Περισσότερη εναρμόνιση μεταξύ καθηκόντων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
 • Σαφέστερη και δικαιότερη διασύνδεση των απολαβών και άλλων ωφελημάτων με την απόδοση των εργαζομένων.
 • Η ανώτατη διεύθυνση θα πρέπει να είναι πιο προσιτή στο προσωπικό.
   
Tags: No tags

Comments are closed.