Σοκάρει η Ανεργία στην Πάφο

Τα πορίσματα έρευνας του Συνδέσμου Εργοληπτών Πάφου τα οποία παρουσιάστηκαν τη περασμένη Δευτέρα στους εκπροσώπους φορέων της επαρχίας, πραγματικά προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία A.C.M.A Consultants Ltd, εκτιμάται ότι θα απολυθεί μέχρι και το 62% του συνόλου των απασχολουμένων στις εργοληπτικές εταιρείες και τους υπεργολάβους, ως μια συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Από τις ερωτήσεις της έρευνας προς τα μέλη του Συνδέσμου, φαίνετε ότι το 80% των εταιρειών του τομέα έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση η οποία αν συνεχιστεί και τους επόμενους έξι μήνες θα επηρεάσει την ολότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Το 13% των εταιρειών αυτών ήδη έχει προχωρήσει σε απολύσεις προσωπικού, και το υπόλοιπο 87% προτίθενται να απολύσει προσωπικό μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο αριθμός των απολύσεων ανήλθε στα 257 άτομα μέχρι στιγμής αλλά αναμένετε να φτάσει στους 951 στο πρώτο εξάμηνο του 2009. Το 95% των εργοληπτικών εταιρειών, χρησιμοποιεί στις εργασίες του συνεργεία υπεργολάβων από τα οποία υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν απολυθεί 410 άτομα με ποσοστό 19.5%. Σε περίπτωση συνέχισης της οικονομικής κρίσης, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 ο αριθμός των άνεργων θα ανέλθει στους 1577 το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του 75.3%. Η έρευνα τονίζει ότι το συνολικό ποσοστό ανεργίας τους πρώτους έξι μήνες του 2009, από τους εργαζόμενους στις εργοληπτικές εταιρείες και υπεργολάβους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θα φθάσει σε 2528 άτομα με ποσοστό 62.3% του συνόλου του προσωπικού που απασχολούν οι δύο κλάδοι. Ο Σύνδεσμος εισηγείται την λήψη άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για εξάλειψη της παράνομης απασχόλησης και την προώθηση της εκτέλεσης των έργων του δημοσίου και των έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό του 2009.
 

Tags: No tags

Comments are closed.