Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Ανδρέας Δημητρίου εξέδωσε ανακοίνωση για τις Επιτροπές για την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, αναφέρει ότι είναι δέσμευση της Κυβέρνησης ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, με την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Για αυτό το σκοπό το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε Επιστημονική Επιτροπή για αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων τον Ιούνιο του 2008. ήδη η επιτροπή αυτή κατάθεσε την πρόταση της αναφορικά με τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και τις γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα. Αρκετοί είναι οι ακαδημαϊκοί που επιθυμούν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι και ο Υπουργός Παιδείας μέσα στα πλαίσια διαβούλευσης και αναζήτησης της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης θα ανακοινώσει σύντομα τη στελέχωση των Επιτροπών ανά γνωστικό αντικείμενο. Παράλληλα αποστέλλεται εγκύκλιος στα σχολεία για υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από μάχιμους εκπαιδευτικούς για να εργαστούν στις εν λόγο ομάδες.

Ταυτόχρονα ο Υπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αναμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων επιφανών ακαδημαϊκών οι οποίοι θα προσφέρουν την εξειδικευμένη επιστημονική τους γνώση στην Επιτροπή οι οποίοι είναι:

  • Κώστας Κριμπάς, Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
  • Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
  • Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Ομότιμος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Δημήτρης Λυπουρλής, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Αλέξης Δημαράς, Ιστορικός Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Υπουργού.

Tags: No tags

Comments are closed.