Σεξουαλική Αγωγή

Το τελευταίο καιρό έχουν λάβει χώρα αρκετές συζητήσεις αναφορικά με το θέμα της σεξουαλικής αγωγής των νέων. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μία κάπως πιο φιλελεύθερη κοινωνία εν σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι νέοι μας δημιουργούν σεξουαλικές σχέσεις σε πιο μικρή ηλικία αν συγκρίνουμε σε ποια ηλικία είχαν σεξουαλικές σχέσεις πιο παλιές γενιές. Αυτή η νέα τάση της κοινωνίας έχει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις όπως μετάδοση σεξουαλικών νοσημάτων, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες κ.α. Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν με σωστή καθοδήγηση μαθαίνοντας στους νέους τι πρέπει να λάβει υπόψη.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα και θέλοντας να λάβει μέρος στις συζητήσεις περί του θέματος εξέδωσε ανακοίνωση. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, διαβεβαιώνει ότι στα πλαίσια του καταρτισμού των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων έχει διοριστεί επιτροπή για τη θεματική ενότητα της Αγωγή Υγείας, στα πλαίσια της οποίας, σύμφωνα και με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, εντάσσεται το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Κλείνοντας αναφέρει ότι με την ετοιμασία και εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, θα εισαχθεί και θα αναβαθμιστεί και το αντικείμενο της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.
  

Tags: No tags

Comments are closed.