Ανεργία και Αλλοδαποί Εργάτες

Μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου δείχνει ότι η συνολική ανεργία δεν έχει επηρεαστεί από τους αλλοδαπούς εργάτες. Από την άλλη όμως οι ξένοι εργάτες επηρεάζουν αρνητικά και μειώνει την πιθανότητα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ατόμων ηλικίας 20-24, 25-29 και 30-39 ετών με στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ την αύξησε για τα άτομα ηλικίας 20-24 ετών με ανώτερο και ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης και για άτομα 25-29 ετών με ανώτατη εκπαίδευση. Το συμπέρασμα αυτό οφείλετε κυρίως στο ότι οι ξένοι εργάτες απασχολούνται, κυρίως, σε τομείς της οικονομίας όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα κι εκεί όπου ο μισθός εργασίας είναι χαμηλότερος ή ίσος με τον κατώτατο μισθό. Όσον αφορά τον αριθμό των ξένων εργατών στο νησί, κατά το 2007 εργάζονταν νόμιμα περίπου 80.000 και 20-30 χιλιάδες παράνομα. Οι νόμιμοι αλλοδαποί εργάτες κατέγραψαν μία χρονική αύξηση της τάξης του 15,4% από το 1997 μέχρι το 2007. Σήμερα το ποσοστό νόμιμων και παράνομων ξένων εργατών ξεπερνά το 25% του εργατικού δυναμικού. Οι παράνομοι εργάτες είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα το Υπουργείο εργασίας που ετοιμάζει εκστρατεία πάταξης του φαινομένου με την δρομολόγηση ελέγχων από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Παγκύπρια. 
 

Tags: No tags

Comments are closed.