Πτυχία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Βάσει της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα πτυχία τους τυγχάνουν της ίδιας ακαδημαϊκής αναγνώρισης με τα αντίστοιχα προσόντα που αποκτώνται από τα κρατικά πανεπιστήμια. Εντούτοις ο νόμος φαίνεται να χρήση τροποποίησης γιατί ενώ τα πτυχία των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ισότιμα και αντίστοιχα των κρατικών πανεπιστημίων, εντούτοις κάποιοι λειτουργοί του δημοσίου τομέα δεν αποδέχονται αιτήσεις πτυχιούχων ιδιωτικών πανεπιστημίων με την αιτιολογία ότι δεν έχει εξασφαλιστεί από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Το θέμα φέρνει στην επιφάνεια η εφημερίδα Φιλελεύθερος με σημερινό δημοσίευμα που φιλοξενεί δηλώσεις του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας Νίκος Τορναρίτης που ανέφερε ότι έχει γίνει δέκτης πολλών καταγγελιών από απόφοιτους ιδιωτικών πανεπιστημίων, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης των ανθρώπων αυτών και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Επεσήμανε επίσης προτίθεται να εγγράψει σχετικό θέμα προς συζήτηση στη Βουλή. Το όλο θέμα δεν μένει μόνο εδώ γιατί ακόμα και το ΕΤΕΚ κλείνει την πόρτα των απόφοιτων ιδιωτικών πανεπιστημίων ζητώντας τους να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα σε δημόσιο πανεπιστήμιο προκειμένου να τους εγγράψει ως μέλη του. Ακαδημαϊκοί κύκλοι εκτιμούν ότι το θέμα μπορεί να επιλυθεί εύκολα εάν τροποποιηθεί ο νόμος του ΚΥΣΑΤΣ και εισαχθεί μία διάταξη στην οποία να αναφέρεται ότι οι τίτλοι σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων τυγχάνουν αυτομάτως αναγνώρισης όπως ισχύει με τους αντίστοιχους τίτλους των κρατικών ιδρυμάτων.
  

Tags: No tags

Comments are closed.