Θέσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων στα ακόλουθα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2009:

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας ως ακολούθως:

  • 7 θέσεις για Διδακτορικό στην Κλινική Ψυχολογία

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος και το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος
Τηλ.: 22 89 2070,  Φαξ: 22 892071

 

ΤΜΗΜΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • Δεκαπέντε (15) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΤΕFL) που οδηγεί στην απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου Μάστερ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών.  Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Το Τμήμα επιθυμεί να επισύρει την προσοχή των υποψηφίων στην ακόλουθη διευθέτηση.  Όλα τα μαθήματα του προγράμματος θα προσφέρονται ή μόνο κατά την  πρωινή ζώνη (9.00-14.00) ή μόνο κατά την  απογευματινή ζώνη (14.00-17.00).

Παρακαλούνται οι αιτητές να δηλώσουν υπεύθυνα σε ποια ζώνη μπορούν/επιθυμούν να φοιτήσουν. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την μελέτη όλων των αιτήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων οι οποίοι θα επιλεχθούν.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.

Πληροφορίες: 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:  
Τηλ.  22 892102,   Φαξ: 22 750310

 

ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΑΣΤΕΡ

  • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιστήμη της Πληροφορικής, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες σε εξειδικευμένους τομείς της Πληροφορικής και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
  • Οκτώ (8) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στο Διαδικτυακό Υπολογισμό.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Δικτύων Υπολογιστών, Κατανεμημένων Συστημάτων και Διαδικτύου, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
  • Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ σε Ευφυή Συστήματα.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πληροφορικής και συναφών Επιστημών που επιζητούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, Υπολογιστικών Συστημάτων και Εξόρυξης Γνώσης, να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες στα θέματα αυτά και ενδεχομένως να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές μετά την αποφοίτησή τους.
  • Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικό Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής.  Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει επαγγελματίες της Πληροφορικής να επεκτείνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνογνωσία σε θέματα ενδιαφέροντος για την εθνική βιομηχανία Πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Λογισμικού, Διαδικτύου και Ευφυών Συστημάτων.

Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
E-mail: cs@ucy.ac.cy,  Τηλ.  22 892700,  Φαξ: 22 892701

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο/στη Συντονιστή/Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο αρμόδιο Τμήμα μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2009  στην πιο κάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα ………………………………….. (να συμπληρωθεί από την/τον ενδιαφερόμενη/ο)
Ταχ. Θυρίδα 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ειδικό έντυπο αίτησης (το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία των Τμημάτων και από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Το πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο με την κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).

4. Αναλυτική βαθμολογία.

5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Θα γίνονται δεκτές μόνο επιστολές που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας,  οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες  των  Τμημάτων  και  στην  ιστοσελίδα  της  Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής  Μέριμνας: www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:  Μάστερ  

€5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:  Διδακτορικό

Διδακτικό Στάδιο:  €427 για κάθε μάθημα
Ερευνητικό Στάδιο: €854 ανά εξάμηνο
Συγγραφικό Στάδιο: €170 ανά εξάμηνο

Σημείωση: 

1. Το ερευνητικό στάδιο του Διδακτορικού διαρκεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα.  Επομένως το ελάχιστο συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι €3.416.

2. Τα ερευνητικά στάδια 1 & 2 διεξάγονται ταυτόχρονα με το διδακτικό στάδιο από το τρίτο εξάμηνο φοίτησης και μετά. Εάν ο φοιτητής δεν έχει πάρει καθόλου απαλλαγή από το διδακτικό μέρος του προγράμματός του, το διδακτικό μέρος πρέπει να αφορά αποκλειστικά τα πρώτα δύο εξάμηνα φοίτησης.  Σε περίπτωση μερικής απαλλαγής από το διδακτικό μέρος του προγράμματος τότε τα Ερευνητικά στάδια μπορούν να ξεκινούν ταυτόχρονα με το διδακτικό από το πρώτο εξάμηνο σπουδών του.  Φοιτητής που έχει πάρει πλήρη απαλλαγή από το διδακτικό φόρτο ξεκινά απευθείας με το ερευνητικό στάδιο.

3. Σε περίπτωση που ο/η Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει σε μάθημα, υποχρεούται να καταβάλει επιπρόσθετα δίδακτρα ύψους €427 για κάθε μάθημα.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.   
 

Tags: No tags

Comments are closed.