Θεσμός Σχολικού Λεωφορείου

Ο θεσμός του σχολικού λεωφορείου που έχει ξεκινήσει εδώ και μετρικούς μήνες, έχει μεγάλη επιτυχία αν λάβουμε υπόψη ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει επιτευχθεί η δωρεάν μεταφορά περισσοτέρων από 15500 μαθητών σε 65 σχολεία Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα του οδικού δικτύου ειδικά κατά τις ώρες αιχμής που είναι το πρωινό και το μεσημέρι. Το  νέο σχολείο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα βρείτε εδώ.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.