Εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών

Μέσα στα πλαίσια συνάντησης των Υπουργών Υγείας Κύπρου και Ελλάδας, ο Κύπριος Υπουργός Χρίστος Πατσαλίδης έκανε πρόταση στον Έλληνα ομόλογο του Δημήτρη Αβραμόπουλο για τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης των Κυπρίων ειδικευόμενων γιατρών που είναι βασισμένο σε υφιστάμενη διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με την πρόταση του Κύπριου Υπουργού, η οποία προνοεί σύσταση Συμβουλίου στην Κύπρο, το οποίο να έχει εποπτικό ρόλο αναφορικά με την διεξαγωγή μαθημάτων και την πρακτική άσκηση της ιατρικής από τους ειδικευόμενους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα σε εκδήλωση προς τιμήν των Ελλήνων Καθηγητών Ιατρικής που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η διακρατική συμφωνία εφαρμόστηκε από το 1997 μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας των δύο χωρών αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ευθύνη αναγνώρισης εκπαίδευση για ειδικότητα από τα νοσοκομεία της Κύπρου την έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας της Ελλάδας.      
 

Tags: No tags

Comments are closed.