Αιτήματα Φοιτητών

Ένα από τα πάγια θέματα που η Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) θεωρεί ότι χρήζει αναθεώρησης είναι το θέμα της δεύτερη ευκαιρία στην εξέταση μαθημάτων. Όπως υποστηρίζει η οργάνωση το Πανεπιστήμιο δεν δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξεταστούν σύντομα τα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει. Για το λόγω αυτό η οργάνωση έχει ετοιμάσει πρόταση που εμπεριέχει σημεία που βελτιώνουν το πρόβλημα, ζητώντας αναθεώρηση της εξεταστικής διαδικασίας δίνοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να παρακαθίσουν σε επαναληπτική εξέταση τα μαθήματα που έχουν αποτύχει. Συγκεκριμένα η οργάνωση εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που έχουν αποτύχει σε μάθημα στην εξεταστική Δεκεμβρίου να το δίνουν επαναληπτικά στην εξεταστική του Μαΐου και εάν αποτύχουν σε μάθημα το Μάιο να το ξαναδίνουν το Δεκέμβριο. Τα αιτήματα των φοιτητών έχουν ήδη δοθεί στις πρυτανικές αρχές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου και αναμένεται να συζητηθούν το συντομότερο.  
 

Tags: No tags

Comments are closed.