Σχολική Βία

Τα περιστατικά βίας που έχουν λάβει χώρα στο νησί μας σε συνδυασμό με τη διαμαρτυρία αλλά και την δίωρη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ την περασμένη Δευτέρα, ανάγκασαν το Υπουργείο Παιδείας να λάβει μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος. Το όλο θέμα απασχολούσε το Υπουργείο από τον Απρίλιο του περασμένου έτους όπου προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής ειδικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Η εν λόγω επιτροπή παρέδωσε έκθεση εισηγήσεων προς συζήτηση στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης από την οποία καθορίστηκαν τα μέτρα και οι δράσεις που θα προωθηθούν για άμεση εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2009. Τα μέτρα έγιναν αποδεκτά από τα εμπλεκόμενα μέρη, είναι δεκαπέντε και μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.    
 

Tags: No tags

Comments are closed.