Υποτροφίες από την Ελληνική Κυβέρνηση

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητική εργασία, που πιθανό να παραχωρηθούν από την κυβέρνηση της Ελλάδας, μέσα στα πλαίσια των Πολιτιστικών Συμφωνιών Κύπρου-Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Η μια υποτροφία θα παραχωρηθεί για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master και η άλλη για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος για μια από τις πιο πάνω κατηγορίες σπουδών, η υποτροφία θα παραχωρηθεί σε κατάλληλο υποψήφιο για ερευνητική εργασία.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower, 1065 Λευκωσία 3ος όροφος, ή Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι αιτητές μπορούν να αποταθούν στο τηλ.: 22456433. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διεκδίκηση είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.
 

Tags: No tags

Comments are closed.