Υποτροφίες Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση δύο μισών (50%) υποτροφιών, που έχουν διατεθεί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2009 – 2010.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που:

  • Είναι Δημότες Λευκωσίας που κατοικούν εντός δημοτικών ορίων ή των οποίων οι γονείς κατοικούσαν μέχρι τα γεγονότα του 1974 σε περιοχή του Δήμου Λευκωσίας που σήμερα είναι κατεχόμενη.
  • Είναι απόφοιτοι Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικής Σχολής με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17 ή ψηλότερο.
  • Οι γονείς τους έχουν μαζί ακαθάριστο εισόδημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις €35.000 ετησίως.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για όλα τα πτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου εκτός του προγράμματος της φυσικοθεραπείας. Η αξία της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στις €4.200 τον χρόνο. Υπάρχει περίπτωση ανανέωσης αν οι φοιτητές διατηρήσουν γενική βαθμολογία 2.75 στην κλίμακα 4.0 με το λιγότερο 30 πιστωτικές μονάδες σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Υφιστάμενοι φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν μπορούν να κάνουν αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα κεντρικά γραφεία του Δήμου στην Πλατεία Ελευθερίας στο τηλέφωνο 22797193. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009.
 

Tags: No tags

Comments are closed.