Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού φιλοξενείτε η ετήσια έκθεση του Υπουργείου για το έτος που μας πέρασε. Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες οι οποίες είναι η Παιδεία, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός και η Νεολαία. Είναι μία πολυσέλιδη έκθεση η οποία αποτελείτε από περίπου τριακόσιες σελίδες με τα παραρτήματα. Στις έκθεση περιλαμβάνονται τα στατιστικά και αριθμητικά στοιχεία και δαπάνες όλων των τεσσάρων ενοτήτων, τα αναπτυξιακά, ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, οι ετήσιοι στόχοι του Υπουργείου ως επίσης και όλα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο νησί μας και έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Την Έκθεση μπορείτε να την βρείτε εδώ.    
 

Tags: No tags

Comments are closed.