Το Μορφωτικό μας Επίπεδο

Η Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που δημοσιεύετε σήμερα στην εφημερίδα Σημερινή αναφέρει ότι στην Κύπρο το 2008 οι εργαζόμενοι ήταν 385,7 χιλιάδες από τους οποίους οι 213,8 χιλιάδες ήταν άνδρες και 171,9 χιλιάδες ήταν γυναίκες. Άλλες 13,4 χιλιάδες ήταν άνεργοι.

Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών ήταν 71,1%, 79,2% του αντρικού πληθυσμού και 63,2% του γυναικείου, το οποίο παράμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα όπως το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Όσων αφορά το μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού στην Κύπρο είναι ψηλό αφού το 44,7% έχουν συμπληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 44,8% είναι απόφοιτοι λυκείου, και μόνο 10,5% του εργατικού δυναμικού δεν έχουν τελειώσει το Λύκειο.
 
19500 άτομα σε ποσοστό 11,4% των εργαζομένων είχαν μερική απασχόληση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων το συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες με 87,6%, σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα. Οι υπάλληλοι με πλήρη απασχόληση είχαν μέσος όρος των κανονικών ωρών εργασίας τη βδομάδα στην κύρια εργασία τους κατά 39,8 ώρες, ενώ οι υπαλλήλους με μερική απασχόληση είχαν 21,6 ώρες.
 

Tags: No tags

Comments are closed.