Διεθνή Συνέδρια

Δύο σημαντικά διεθνή συνέδρια διοργάνωσε το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 16-18  Μαρτίου 2009.  Τα εν λόγω συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των εξής ωκεανογραφικών δικτύων:

(α) του Μεσογειακού Δικτύου Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας (Mediterranean Operational Oceanography Network-MOOΝ), και

(β) της Ομάδας για Μεσογειακό Συνολικό Σύστημα Θαλάσσιων Παρατηρήσεων  (Mediterranean Global Ocean Observing System-MedGOOS).

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά και είναι ιδρυτικό μέλος αυτών Μεσογειακών ωκεανογραφικών οργανισμών. Στα συνέδρια συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους αντίστοιχους φορείς-μέλη από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου, καθώς επίσης και ο Διευθυντής του European Global Ocean Observing System (EuroGOOS).

Την έναρξη των εργασιών, κατά την οποία έγινε σύντομη αναφορά στις Ωκεανογραφικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στην Μεσόγειο, κήρυξε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Αντώνης Κάκας. Ο Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού κύριος Ανδρέας Μολέσκης απηύθυνε χαιρετισμό και υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Κύπρος στην ανάπτυξη των θαλάσσιων επιστημών.
 

Tags: No tags

Comments are closed.